Ga verder naar de inhoud

AAE

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit of autisme (Kuis, 2004). Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis meer te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.
 

 1. 1

  AAE faciliteert het hulpverleningsproces

  AAE is een methode waarbij kinderen door dieren worden geassisteerd in hun leerproces. Het gebruik van dieren faciliteert het hulpverleningsproces: ze dienen als katalysator, motivator en stimulator. Ze verrijken de hulpverlenende omgeving door ze op emotioneel en fysiek vlak toegankelijker te maken. Het dier helpt de hulpverlener om het kind te laten voelen dat het onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd en toont aan dat het kind de moeite waard is om geliefd te zijn. De aanwezigheid van dieren kan een kind ook helpen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen (Fine, 2006). 


  Onderzoek toont aan dat dieren bovendien een grote bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden en empathie (Covert,Nelson, & Whiren, 1985).
  Ze bieden ook troost tijdens het aaien of vasthouden: kinderen ervaren fysiek comfort of hebben het idee dat het dier hun begrijpt.


  Tot slot zorgen dieren ervoor dat excessieve emoties of gedragingen door kinderen in toom worden gehouden. Impulsieve en actieve kinderen leren door het omgaan met dieren hoe ze zich kunnen beheersen om het dier geen pijn te doen (Fine, 2006).

 2. 2

  AAE houdt rekening met je eigen LEERSTIJL

  De wijze waarop kinderen leren kan behoorlijk verschillen, door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren (Kolb, 1939). Met als gevolg dat schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen weer met plezier naar school gaan.

 3. 3

  AAE focust op mogelijkheden

  We kijken naar wat het kind kan en waar interesses liggen. Vanuit die succeservaringen bouwen we verder. We kunnen de aandacht ook even op het dier leggen en niet op de problemen van het kind. Hierdoor ontstaat een ontspannen sfeer waarin het veilig is nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of vaardigheden te verbeteren.