Ga verder naar de inhoud

Methode

Laat ons er geen doekjes om winden, dé ultieme tip of techniek die ervoor zorgt dat alles vanzelf gaat, we ons nooit nog slecht voelen, nooit nog piekeren, bang of onzeker voelen bestaat gewoonweg niet. Maar samen gaan we dingen doen, ervaren en leren om zo individuele vooropgestelde (SMART) doelen te bereiken. 

Hiervoor werk ik het liefst met de principes uit het ergotherapeutisch Kawa-model. Dit model bewaart het verhaal van de cliënt als geheel en gebruikt dit als communicatiebasis (Michael Iwama, 2006).

Ik pas daarnaast ook veel principes toe uit het ervaringsleren, het ‘leren door doen’. Wat uit alle onderzoeken naar voren komt, is dat ervaringsleren onder andere leidt tot vermindering van probleemgedrag, verbetering van de interactie met anderen en vergroting van het doorzettingsvermogen en probleemoplossingsvermogen (Covey, S. R. 2010).

Opbouw van de sessies

Een sessiereeks bestaat meestal uit 8 sessies. We starten met een intake/ kennismakingssessie. Tijdens het intakegesprek leren we elkaar kennen en bepalen we samen de doelstellingen voor de therapie. De volgende sessies richten zich voornamelijk op het vertrouwd geraken met het paard, de therapeut en de oefeningen. Elke sessie start met een korte, visuele topdown uitleg, soms aan tafel en soms direct in beweging (bevorderlijk voor concentratie). Het therapeutisch proces staat steeds op de voorgrond. Het kind/de jongere bepaalt het tempo. De laatste sessies dienen om ervaringen te integreren en het proces af te ronden. Nadien beslissen we in overleg om de sessiereeks al dan niet te verlengen.

Geen ervaring met of bang voor paarden?

Geen zorgen, alle oefeningen worden opgebouwd in kleine stappen waarbij we volledig jouw tempo volgen. Bovendien werken we vooral naast de paarden (ook van op grotere afstand) en staat veiligheid steeds voorop.